19.09.2018
เอกสารเผยแพร่
19.09.2018
ภาพรวมโครงการ
19.09.2018
รายละเอียดโครงการ ตอน 1
19.09.2018
รายละเอียดโครงการ ตอน 2
19.09.2018
การมีส่วนร่วมของประชาชน
19.09.2018
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/พม่า (บ้านพุน้ำร้อน) ตอน 1 และ ตอน 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 1 โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี